Karta rodziny

Ruszył program wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Szacuje się, że w Oświęcimiu mieszka ich ponad 200.

Z myślą o nich powstała Oświęcimska Karta Rodziny, która uprawnia rodziny z co najmniej trójką dzieci do korzystania ze zniżek z oferty niektórych oświęcimskich instytucji i przedsiębiorstw.

My również przystąpiliśmy do tego programu pozwalając, aby bilet bez ograniczeń czasowych – dla trzeciego i kolejnego dziecka kosztował tylko 5 zł.